Jdi na obsah Jdi na menu
 


Brambory jako důležitá část naší stravy se bohužel stávají plodinou, která je postupem času konzumována stále méně. Uvádí se, že se u nás snědlo v r.1850 170 kg brambor na osobu, v r.1938 120 kg na osobu a nyní to je už jen 77 kg na osobu. Stejně tak to je i s plochou zemědělské půdy, na které se brambory pěstují - v r.1955 to bylo 650 tisíc hektarů, v r.1998 již 72 tisíc hektarů, v r. 2002 méně než 50 tisíc hektarů a v r.2004 už jen kolem 40 tisíc hektarů. Z této plochy mají drobní pěstitelé brambory na 7 - 8 tisících hektarech. Pro úplnost údajů je však třeba dodat, že v r. 1994 byl průměrný výnos 16 tun z hektaru, zatímco v r. 2004 to již bylo 25 tun. V roce 2005 byly výnosy rekordní za celou dobu pěstování od roku 1918, dokonce byl dosažen výnos nad 100 tun z hektaru (podmínky velkovýrobního pěstování).
Vlivů na snížení konzumace je více, jedním z nich je i to, že velkovýroba dodává brambory mechanicky poškozené, tudíž nevzhledné a lehčeji podléhající nákazám. V poslední době je snaha dodávat na trh brambory, sklizené šetrnější technologií, umyté a zabalené v líbivých PE obalech s popisem odrůdy. Negativní dopad má také prodej brambor v době, když nejsou vhodné pro konzumaci - brambory určené pro letní a podzimní konzum jsou prodávány na vánoce i mnohem později. Dokonce jsou tyto odrůdy pěstitelem označené jako vhodné pro pozdní konzum. Jako příklad lze uvést velmi ranou odrůdu IMPALA. Jedná se o odrůdu, která má vysoké výnosy v raných termínech při předčasné sklizni, je chuťově velice dobrá. Touto odrůdou je však
osázena neúměrně veliká plocha, takže se konzumuje mnohem později, než je vhodné. Uvařené hlízy jsou pak vodnaté a nechutnají. Ale protože si je zákazník nakoupil ve slevě ve větším množství v době před nabídkou brambor vhodných k uskladnění, nekoupí později odrůdu jinou. Kvalitních odrůd pro pozdní konzum se prodá málo, pěstitel nezvětšuje, spíš zmenšuje osázené plochy. Uzavírá se tak bludný kruh - IMPALA se množí a pěstuje na velkých plochách a nedává šanci pěstovat pro pozdní konzum mnohem vhodnější a chutnější odrůdy.
Tyto výše popsané problémy však nemá zahrádkář, který brambory pěstuje pro sebe. Pěstuje pro kvalitu, ne pro množství, chce si pochutnat a má radost, že jeho výpěstek chutná i jiným. Může si vybrat odrůdy vhodné pro požadovaný způsob užití a svým způsobem pěstování se blíží ekologickému pěstování, jehož výsledkem je zcela určitě lepší chuť než chuť stejné odrůdy pěstované ve velkovýrobě a nevhodně skladované v obchodě.
Každý z nás si může svoji produkci srovnat se zmíněným ekologickým pěstováním brambor, které se na trhu označují grafickým znakem a také přívlastkem „BIO". Jsou také dražší, neboť jejich pěstování je náročnější.
Ekologicky pěstované brambory nejsou hnojeny minerálními hnojivy, ale pouze chlévským hnojem v množství 3 - 4 kg na metr čtvereční a zeleným hnojením. Proti plísni bramborové se nepoužívají chemické postřiky - pouze přípravky na bázi oxychlori-du mědi - KUPRIKOL, mandelinka bramborová se sbírá ručně. Je vhodné volit odrůdy, které jsou méně citlivé na plíseň bramborovou.
Naproti tomu velkovýroba používá na udržení zdravého stavu porostu postřiky proti plevelům před i po vzejití sadby, moří sadbu, postřiky proti plísni (naši pěstitelé 3-5 x, v Polsku až 1-2 x, v Německu až 16 x, v Holandsku až 18 x, ve Francii až 19 x), postřiky proti mandelince a mšicím a postřiky na likvidaci porostu před sklizní brambor.
l z těchto důvodů je vhodné pěstovat brambory na zahrádkách. Aby pěstování na
zahrádce bylo úspěšné a splnilo očekávání je třeba dodržet následující:
1.  zvolit vhodný varný typ a vegetační dobu odrůdy
2.  sázet jen kvalitní sadbu
3.  dodržet určité zásady pěstování
Varný typ
Rozlišujeme 3 základní varné typy a to:
VARNÝ TYP A: jedná se o pevné lojovité brambory, které jsou nerozvářivé, příjemně vlhké, velmi slabě až slabě moučnaté, jsou vhodné pro přípravu bramborového salátu i ke konzumu jako vařené.
VARNÝ TYP B: polopevné, polomoučné brambory s jemnou až hrubší strukturou, příjemné vlhké až sušší, jsou vhodné jako příloha k jídlu.
VARNÝ TYP C: měkké, moučnaté brambory s jemnou až středně hrubou strukturou, středně vlhké až suché, tyto jsou vhodné k přípravě kaší, těst a výrobků z brambor.
Je však třeba vzít v úvahu, že některé odrůdy jsou přechodem mezi uvedenými varnými typy - AB, BA, BC. První písmeno značí převahu k varnému typu. Také je třeba počítat s tím, že se mohou objevit tzv. ročníková kolísání kvality, způsobená klimatickými podmínkami v roce pěstování (pevná se např. zdá polopevná, polopevná moučnatá, ale i naopak).
Odrůda dle vegetační doby
Podle délky vegetační doby jsou brambory zařazeny do 4 skupin a to:
-   Velmi rané, vegetační doba 90-100 dní,
-    Rané, vegetační doba 100 -110 dní,
-    Pobrané, vegetační doba 1 i O -120 dní,
-    Polopozdní až pozdní, vegetační doba nad 120 dní.
Pro zahrádkáře mají význam odrůdy velmi rané, rané, méně polorané. Polopozdní až pozdní jsou méně vhodné, i když jejich pěstování nelze vyloučit - sklizeň v polovině září i později není pro většinu zahrádkářů ta nejvhodnější doba. Obecně platí, že velmi rané se mají zkonzumovat co nejdříve, nejdéle do vánoc. Jsou samozřejmě výjimky. Předklíčením a použitím netkané textilie lze v nadmořské výšce 520 m - není-li ex-
trémně chladné počasí - dosáhnout předčasné sklizně za 66 - 69 dnů. V r. 2003 jsem sázel 31. 3. a začal kopat 5. 6. Teplota v tomto roce byla týden před sázením nad 10 °C, teploty po dobu vegetace byly velice příznivé. Sázena byla odrůda VELÓX, která byla od 15. 2. dána k předklíčení do místnosti s teplotou 14 -18 °C po dobu 4 týdnů a 2 týdny při teplotě okolo 10 °C. Po vysázení byl záhon ihned přikryt netkanou textilií ata ponechána až do výše stonků cca 25 cm. V tomto roce byly i příznivé dešťové srážky; takže nebylo třeba zalévat. Pro nejranější sklizně je vhodné vybírat odrůdy s rychlým nárůstem hlíz. V současné době tuto vlastnost splňují odrůdy EVEREST, FLAVIA, IMPALA, LEONl, MAGDA, SOLIST a VITESSE.
Kvalitní sadba
Každý, kdo pěstuje brambory, by měl -nejen z vlastní zkušenosti říkám zásadně -použít kvalitiní certifikovanou  sadbu od množitele. Taková sadba se pozná podle toho, že je označená návěskou do 10 kg podnikovou, nad 10 kg úřední - tj. s hlavičkou ÚKZÚZ. Na návěsce musí být název a adresa dodavatele (výrobce), název odrůdy, stupeň množení - zahrádkář vystačí se stupněm C1 nebo C2 (rozlišujeme základní rozmnožovací materiál označený SE1, SE2 a E; stupeň E je dále přemnožován jako certifikovaná sadba C1 a C2; mezi stupni množení  mimo kvalitativní  ukazatele je i rozdíl v ceně - např. v r. 2005 stupeň E 12 až 14,50 Kč za kg, stupeň C2 7 Kč za kg), hmotnost, velikostní třídění.označení země výroby a číslo partie (údaj, ze kterého lze zjistit veškeré informace týkající se uznáva-cího řízení prodávané certifikované sadby). Sadbu s označením C1 pěstuji ještě další rok, ale je bezpodmínečně třeba provádět ve vegetačním období selekci - vyřadit nezdravé rostliny a cizí příměsi i s hlízami. Poznají se podle toho, že mají např. svinuté listy, černý stonek nad zemí, jsou nízké růstem či jinak netypické. Použitím nekvalitní sadby nejenže není kvalitní porost, ale dochází k nižším výnosům - mám zkušenosti hned druhý rok méně až o 25 %. Kvůli kvalitě konzumu bychom měli dbát i o čisto-
tu odrůdy. Je určitě na závadu mít mezi salátovkou rozvářivou bramboru a naopak, v příloze mezi tmavě žlutými mít bramboru světlou. Doporučuji také sázet více odrůd a to proto, že ne vždy každá odrůda „vyjde" tak, jak by měla.
Doporučit nejlepší odrůdu není jednoduché proto, neboť každému chutná jiný varný typ - někdo nenechá dopustit na lojovitou bramboru, někdo zcela opačně propaguje bramboru moučnatou. Navíc jde o subjektivní hodnocení.Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Odbor odrůdového zkušebnictví měl v roce 2005 přihlášeno k uznávacímu řízení 177 odrůd sadbových brambor, na polních pokusech v Havlíčkové Borové bylo pěstováno 232 odrůd od 13 firem. Orientace v tak početné nabídce není také jednoduchá, zahrádkáři UR ČZS Třebíč proto pořádají každoročně degustaci vybraných odrůd brambor. V přehledné tabulce výsledků lze tak nalézt prvotní informaci o vhodné odrůdě. Ostatní pak záleží na výběru samotného zahrádkáře.
Dle výsledků degustací a zkušeností nejen vlastních si dovolím doporučit následující odrůdy, které jsou však více směřovány k tužším varným typům, tak jak se zdá být orientována chuť konzumentů.
-    Odrůdy velmi rané: Astoría BA, Colette BA, Magda BA, Rosára A, AB (červená slupka)
-    Odrůdy rané: Annabelle AB, Baccara B,BA, Dali A,AB, Karin BA, Kordoba B, MarabelB, PrincessAB, Secura B,BC
-    Polorané: Andante AB,A, Ditta (dříve Lenka) AB, Kariéra BA, Laura B (červená slupka), Lolita BA, Milva BA, Red Anna B (červená slupka), Victoria B,BA
Kde lze zjistit vlastnosti výše uvedených odrůd brambor?
Každá firma, která je držitelem šlechtitelských práv nebo udržovatelem nebo zástupcem zahraničního vlastníka šlechtitelských práv v České republice, vydává popisy vlastností a použití jednotlivých odrůd brambor v souhrnném katalogu nebo jednotlivých letácích, které bývají k dispozici na výsta-
vách se zahrádkářskou, či zemědělskou tematikou. V těchto materiálech jsou vlastnosti uvedeny tak, jak se firmě odrůda při jejích pokusech jeví.
Objektivní a nezávislý seznam odrůd, jejich hodnocení odolnosti proti chorobám a škůdcům, hospodářských vlastností (tvar hlíz, barva dužniny, barva hranolků, lupínků aj.) a stolní hodnoty (konzistence, moučna-tost, vlhkost, chuť, tmavnutí vařených hlíz aj.), včetně podrobných popisů celkem 150 odrůd je uveden v publikaci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Odbor odrůdového zkušebnictví s názvem „Přehledy odrůd 2005 brambory".
Zásady pěstování
Brambory nemají zvláštní nároky na půdní podmínky, dají se pěstovat i v jílovitohlíni-tých půdách s dobrými výsledky. Nevhodné však jsou zamokřené pozemky a pěstování pod stromy na zahrádce. Je třeba půdu na podzim hluboce zorat nebo zrýt, zjara řádně nakypřit - nejlépe rotačním kypřičem, je-li k dispozici. Doba kypření záleží na vlhkosti půdy, půda musí osychat. Výsledkem musí být jemná struktura bez hrudek nebo dokonce hrud. Sázet je třeba do teplé půdy, sadba o velikosti minimálně 25 x 25 mm, maximálně 60 x 60 mm, vzdálenost brambor od sebe do 30 cm. Při velké sadbě může být větší, při malé sadbě menší vzdálenost. Vývoji rostlin pomůže opakované proorání či okopání. Kořenům se tak dostává vzduchu a zničí se plevele. Znovu však připomínám, nesmí dojít ke vzniku hrud a musí být rozdroben nežádoucí půdní škraloup.
Po sklizni je třeba nechat brambory ve stodole, v chatce či pod jiným přístřeškem. Dojde při tom k osušení hlíz a ke zhojení poškozených míst. Vhodná doba je 2 - 3 týdny. Brambory v této době je nutné chránit před slunečním svitem. Aby hlízy nezezele-naly, přikryjeme je prodyšnou pytlovinou nebo kartonem. Před uložením do sklepa nebo jiné chladné a vlhké místnosti vyřadíme hlízy s napadením hnilobou.
Nedostatečné vydýchání poznáme podle vytvořené potní vrstvy - jsou na povrchu vlhké. Vlastní skladování je vhodné při teplotách 2 - 6 °C. Brambory skladované přitéto teplotě však nelze ihned konzumovat. Došlo u nich totiž k přeměně škrobu v cukry a chutnaly by nasládle. Nechají se proto 10 až 14 dnů v teplotě 12 °C -15 °C, aby došlo k vydýchání cukrů. Je doporučováno skladovat do výše vrstvy asi 1 m. Mám velmi dobré zkušenosti se skladováním v rašlo-vých pytlích různé velikosti až do 50 kg, které umožňují i při méně větraném skladování přístup vzduchu. Samozřejmě lze použít i dřevěné nebo umělohmotné bedničky. Pro ty, kteří chtějí spíše ekologicky pěstované brambory, doporučuji chlévský hnůj, nebo zelené hnojení - např. hořčici bílou, svazenku vratičolistou či Iničku setou před podzimní orbou. V průběhu vegetace nepoužívat minerální hnojiva, pouze postřik na list listovým hnojivem - osvědčil se mně CAMPOFORT forte nebo WUXAL SUŠ KOMBI Mg. Postřik na list aplikuji 3 x, poprvé počátkem tvorby poupat, pak počátkem kvetení a za 14 dnů poté.
Pokud se zahrádkář rozhodne pro chemickou ochranu proti plísni bramborové, lze doporučit postřiky přípravky ALTIMA 500 SC, CASOAR, TATTOO a RIDOMIL GOLD MZ 68 WP. Jsou v současné době dle výsledků zkoušek nejúčinější.
Proti mandelince bramborové jsou účinné postřiky ACTARA, BANCOL, CALYPSO a MOSPILAN. DALŠÍ DRUHY:Vitese je velmi raná až raná konzumní odrůda vhodná pro II. skIizňový termín v průběhu měsíce července a srpna. Vyznačuje se velkými oválnými hlízami pravidelného tvaru se žutou, hladkou a lesklou slupkou. Očka jsou velice mělká, dužnina je světle žlutá. Tato odrůda se hodí pro přímý konzum, uvařené hlízy jsou polomoučné, po uvaření vykazují jemnou strukturu a charakteristickou příjemnou chuť. Představují varný typ B-BA, vhodné jsou především jako příloha k masu, ale i do polévek, omáček, gulášů a na pečení. V potravinářském průmyslu se odrůda Vitese používá k výrobě hranolků, chipsů a sušených kaší a mouček. Pro pěstitele může být velice zajímavá, protože dává vysoký výnos vellikÝch a tvarově vyrovnaných hlíz. Její nespornou výhodou je vysoká odolnost proti virovým chorobám. Velice dobře odolává strupoVitosti hlíz, netrpí ani jejich hnilobou. V průběhu vegetace je třeba ošetřovat preventivně její mohutnou nať proti plísni. Hodí se k pěstování v nižších i vyšších polohách a je velice vhodná pro zimní uskladnění.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Sadbove brambory

(Emilie, 10. 3. 2018 14:30)

Koupili jsme sadbove brambory jelikož neměli menši baleni než 25kg nemame takovou plochu na pěstovani tak proto se ptam daji se konzumovat sadbove brambory? neb jsou něčim ošetřene?

Re: Sadbove brambory

(Pavel , 11. 3. 2018 22:17)

Sadbové brambory nejsou nijak zvlášt ošetřeny jen jsou menší jak konzumní bezproblému se dají konzumovat ...

nekvetou brambory

(HUŠÁKOVÁ Drahomíra, 24. 6. 2017 10:57)

Mám koupenou loni na podzim sadbu brambor MARABEL. Kdnešnímu dni tam není ani jeden květ .Jsem stoho špatná , že nebudou žádné brambory. Musí mít květ,..Děkuji za případnou odpověd.

zelené brambory

(pochobradska božena, 24. 11. 2015 15:56)

škodí zdraví

škodlivost zelených, nedozrálých brambor

(Hana, 20. 11. 2010 13:43)

Prosím o informaci, zda je škodlivé jíst nedozrálé brambory, zelené barvy. Jak škodí?

Re: škodlivost zelených, nedozrálých brambor

(pochobradska, 24. 11. 2015 15:54)

zelené brambory škodí zdraví ?

škodlivost zelených, nedozrálých brambor

(Hana, 20. 11. 2010 13:43)

Prosím o informaci, zda je škodlivé jíst nedozrálé brambory, zelené barvy. Jak škodí?

Re: škodlivost zelených, nedozrálých brambor

(Pavel, 10. 9. 2013 20:15)

Zelené a nedozrálé brambory jsou dva pojmy. Nedozrálé brambory nejsou zelené, ale ty, které v půdě nejsou oddělené od keře a mohou dorůstat - ty nejsou nijak škodlivé. Na rozdíl od zelených brambor, které mají v sobě kromě neškodného chlorofylu také toxický solanin, a ten není pro konzumaci žádoucí. Jejich zezelenání bylo způsobeno tím, že byly vystaveny světlu. Zelené části brambor by tak měly být před konzumací odstraněny. Tyto brambory lze použít jako sadbové či krmné.

Re: škodlivost zelených, nedozrálých brambor

(Božena, 22. 8. 2011 20:33)

Prosím o informaci, zda je může zbylá část bramboru po odkrojení zelené části konzumovat. Rovněž se dotazuji, zda zelené brambory se mohou použít příští rok na sadbu. Děkuji za odpověď.

Re: Re: škodlivost zelených, nedozrálých brambor

(Richard, 10. 9. 2013 18:11)

prosím o radu

(petr, 29. 5. 2013 18:08)

15.4. jsemzasadil brambory odrůdy monika ,všechno bylo v pořádku .Dnes je naťasi 40 až 50 cm vysoká už začínají kvést ale některé důlky začínají těsně nad zemí černat a pomalu usychají. Není tam ani ponrava. Může mě někdo poradit . Děkujin za odpověď.

Re: prosím o radu

(Pavel, 29. 5. 2013 19:27)

Tento rok je extrémně chladno a vlhko a v tomto počasí se daří řadě plísní vaše popisovaná by se měla nazývat plíseň krčková.Pokud už je na rostlinách už zjevně patrná nelze již proti ní už nijak zasáhnout.

jak na to

(iva, 23. 3. 2012 12:07)

Dobry den jsem zahrádkář amatér a chtěla bych letos poprvé zasadit brambory. Poradíte mi prosím jak je správně zasadit, mám je nechat naklíčit? A jak? Mám koupenou Lauru. Děkuji předem za odpověď

doplňuji k a co močůvka?

(Marie, 27. 11. 2011 19:48)

prosím,ten hnůj je od králíků.

a co močůvka?

(Marie, 27. 11. 2011 19:12)

Dle manželova rozhodnutí sázíme brambory do hnoje /i když je tam hnůj již od podzimu zarytý/ a ještě se do sázecího žlábku nalévá močůvka.Brambory mají na povrchu,ale i asi 2mm pod ním dost velké množstvá drobných hnědých skvrnek.Myslíte,že by to mohlo být z tohoto? a jaký je váš názor na toto hnojení? Děkuji moc za vyjádření.

zelené

(sss, 13. 9. 2011 0:01)

škodí solanin. Stačí je dát do tmy a až zmizí zelené zabarvení, jsou vhodné pro konzum. Pro sázení to nevadí, při předkličování na světle Vám zezelanají obvykle všechny.

Re: A kdy se hnojí?

(zdeněk, 12. 5. 2009 15:30)

Hnojí se zásadně na podzim - tedy pokud myslíme chlévský hnůj - zaorat nejlépe v říjnu. Při hnojení na jaře by se hnůj dostatečně nerozložil, hrozilo by i přenesení různých chorob na brambory. O tom že někdo sází brambor do hnoje jsem také slyšel, ale myslím, že je to spíše "zahradnická latina"! - stačí použít selský rozum!

Re: Re: A kdy se hnojí?

(sss, 12. 9. 2011 23:58)

nelze do čerstvého hnoje, ale pokud máte kompostovaný (takzvanou hnojovku sypkou jak lesní hrabanku) tak můžete hnůj dát i několik hodin před sázením.

Kdy kvetou?

(Václav, 11. 6. 2009 10:47)

Prosím o informaci ,kdy kveté odrůda Magda C1. Jsou některé odrůdy, které nekvetou?

Akdy se hnojí?

(jan moravec, 31. 3. 2009 13:14)

Dobrý den, rád bych věděl, zda je lepší hnojit už na podzim anebo těsně před sadbou na jaře? Někde prý dokonce sezejí brambory do hnoje.
Zdraví Jan

 

 

PortrétPoslední fotografie
Archiv

Kalendář
<< březen >>
<< 2021 >>
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31